Thông Tin Thuốc

http://iduoc.vn


The Economics of Immigration: Theory and Policy

The Economics of Immigration: Theory and Policy By Hendrik Van den Berg, B. Bodvarsson (auth.), 2009, 421 Pages, ISBN: 3540777954, PDF, 4 MB, 9783540777953
The Economics of Immigration: Theory and Policy

Kinh tế nhập cư: Lý thuyết và chính sách

Kinh tế nhập cư: Lý thuyết và chính sách của Hendrik Van den Berg ,? Rn B. Bodvarsson (auth.)
2009, 421 Trang, ISBN: 3540777954, PDF, 4 MB
"Kinh tế nhập cư. Lý thuyết và chính sách" được viết như một tài liệu tham khảo cho các nhà nghiên cứu và như một cuốn sách giáo khoa về kinh tế nhập cư. Nó nhắm vào hai đối tượng: (1) các nhà nghiên cứu quan tâm đến việc tìm hiểu thêm về cách các nhà kinh tế tiếp cận nghiên cứu về dòng di cư của con người; và (2) sinh viên tốt nghiệp tham gia một khóa học về di cư hoặc một khóa học kinh tế lao động trong đó nhập cư là một trong những trường con được nghiên cứu. Cuốn sách bao gồm lý thuyết kinh tế về nhập cư, giải thích tại sao mọi người di chuyển qua biên giới và chi tiết về hậu quả của các phong trào như vậy đối với các nền kinh tế nguồn và đích. Cuốn sách cũng mô tả chính sách nhập cư, cung cấp cả lịch sử chính sách nhập cư ở nhiều quốc gia khác nhau và sử dụng lý thuyết kinh tế về nhập cư để giải thích các yếu tố quyết định và hậu quả của các chính sách. Thời điểm của cuốn sách này trùng với sự xuất hiện của nhập cư là một vấn đề chính trị và kinh tế lớn ở Hoa Kỳ, Nhật Bản Châu Âu và nhiều nước đang phát triển.

Tác giả bài viết: MTD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây