Thông Tin Thuốc

http://iduoc.vn


Stability of Neutral Functional Differential Equations

In this monograph the author presents explicit conditions for the exponential, absolute and input-to-state stabilities including solution estimates of certain types of functional differential equations.
Stability of Neutral Functional Differential Equations

Tính ổn định của phương trình vi phân chức năng trung tính

Trong chuyên khảo này, tác giả trình bày các điều kiện rõ ràng cho sự ổn định theo cấp số nhân, tuyệt đối và đầu vào trạng thái bao gồm ước tính giải pháp của một số loại phương trình vi phân chức năng.
Phương pháp chính được sử dụng dựa trên sự kết hợp các ước tính định mức gần đây cho các hàm có giá trị ma trận, bao gồm nguyên tắc Bohl-Perron tổng quát, cùng với phiên bản tách rời và tính tích cực của các giải pháp cơ bản.
Một phần quan trọng của cuốn sách đặc biệt dành cho giải pháp của vấn đề Aizerman khái quát.

Tiếng Anh, 2014, ISBN: 9462390908, PDF, 311 trang, 3,9 MB
Tải về:

Tác giả bài viết: MTD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây