Thông Tin Thuốc

http://iduoc.vn


Modeling the Injury Flow and Treatment after Major Earthquakes

Modeling the Injury Flow and Treatment after Major EarthquakesBy Lulu ZhangEnglish, 9 May 2016, ISBN: 9401775257, 215 Pages, PDF, 4.21 MB
Modeling the Injury Flow and Treatment after Major Earthquakes
Mô hình hóa dòng chảy và xử lý chấn thương sau các trận động đất lớn
Bởi Lulu Zhang
Tiếng Anh, ngày 9 tháng 5 năm 2016, ISBN: 9401775257, 215 Trang, PDF, 4,21 MB
Cuốn sách này thảo luận về một loạt các mô hình phức tạp cứu hộ y tế khẩn cấp động đất, có thể cung cấp hỗ trợ về mặt lý thuyết cho công tác cứu hộ thảm họa y tế trong tương lai.
Cuốn sách này bao gồm ba phần. Phần đầu tiên là phần giới thiệu (chương 1) làm cho tổng quan về mục đích, ý nghĩa, phương pháp và lý thuyết tương đối sử dụng trong nghiên cứu. new chop

MTD (Máy Tính Dịch).

Tác giả bài viết: MTD

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây