Thông Tin Thuốc

http://iduoc.vn


Ethnogeriatrics: Healthcare Needs of Diverse Populations

Ethnogeriatrics: Healthcare Needs of Diverse Populations by Lenise Cummings-Vaughn, Dulce M. Cruz-Oliver
Published: 2016-10-06, ISBN: 3319165577, PDF, 280 pages, 5.91 MB
Ethnogeriatrics: Healthcare Needs of Diverse Populations
Dân tộc học: Nhu cầu chăm sóc sức khỏe của dân cư đa dạng của Lenise Cummings-Vaughn, Dulce M. Cruz-Oliver
Đã xuất bản: 2016-10-06, ISBN: 3319165577, PDF, 280 trang, 5,91 MB
Tập này được chia thành năm phần và mười lăm chương đề cập đến các chủ đề này bằng cách kiểm tra cơ sở dân tộc học, các vấn đề nghiên cứu, chăm sóc lâm sàng trong dân tộc học, giáo dục và chính sách. Các chương được viết một cách chuyên nghiệp, bằng cách thực hành bác sĩ lão khoa, bác sĩ lão khoa, nhà nghiên cứu lâm sàng và nhà giáo dục lâm sàng, trình bày một cách tiếp cận có hệ thống để nhận ra, phân tích và giải quyết các thách thức đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của dân số đa dạng và các tác giả thảo luận về cách thức tham gia cộng đồng sự tham gia và bằng cách điều tra các bệnh phổ biến nhất được tìm thấy ở các dân tộc thiểu số.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây